Guus Betlem Jr.

Jongens van de Havenwijk(1946)

Geïllustreerd door Rein van Looy